Batterier & effektbalansering

Tjäna pengar på att stötta elsystemet med ditt batteri!

Ladda när elpriserna är låga, för att lagra egen solel eller för att kunna öka effektuttaget utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Med rätt utrustning går det även att klara sig genom strömavbrott på uppåt ett dygn.

Ett batteri som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan dessutom få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Det virtuella kraftverket länkar samman batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. I dagsläget är det en mycket lönsam nyttjan av ett batterilager.

Som batteriägare behöver du inte göra någonting själv. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för ägaren.

Vad gör ett batterilager för nytta?

1. Stödtjänster
För att säkerställa att elnätet alltid är i balans handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. Batterier i CheckWatts virtuella kraftverk Currently bidrar exempelvis med att upprätthålla frekvensen vid driftstörningar. I utbyte så betalas det ut en ersättning till alla som är med och hjälper till. Detta är inte bara det mest lönsamma sättet att nyttja ett batterilager, det gör det också möjligt att bygga ut mer billig, förnybar el samtidigt som elsystemet blir mer driftsäkert.

2. Elprisarbitrage
Elpriserna för varje timme det kommande dygnet offentliggörs alltid en dag i förväg. Det innebär att man kan sänka sina elkostnader genom så kallat arbitrage – att köpa el och ladda batteriet när elen är billig, och använda batteriet som strömkälla när elen är dyr. När det är stora variationer i elpriset blir det lönsamt för batteriägaren samtidigt som det är bra för hela elsystemet då man hjälper till att avlasta elnätet under dess högst belastade timmar.

3. Flexmarknader
I vissa elområden i Sverige kan batteriet även stötta det lokala elnätet genom lokala ”flexmarknader”. Där kan lokala elnätsägare handla lokal energi för att minska risker för överbelastning i sina elnät. I stället för att bygga ut elnätet kan det avlastas genom användning av lokalt tillgängliga batterier. Kompensation för detta betalas från elnätsägaren, som inte behöver investera i nya elledningar.

4. Kapa effekttoppar
Med ett batterilager kan man kapa de högsta effekttopparna som kan uppstå när tunga laster används. Genom att låta batteriet hjälpa till i dessa situationer kan dessa laster nyttjas utan att det påverkar elanslutningens effektvärde. För de som har effektabonnemang och betalar baserat på det högsta effektuttaget kan dessa då kapas och avgifterna bli reducerade.

5. Ödrift vid strömavbrott
Beroende på vilken typ av batteri och växelriktare som installeras kan det vara möjligt med så kallad ö-drift, det vill säga att försörja exempelvis en fastighet med el från batteriet vid ett strömavbrott. CheckWatts system ser i så fall till att bibehålla tillräckligt med reservkraft i batteriet samtidigt som det utför andra tjänster.

6. Ökad tillgänglig effekt
Fastighetens huvudsäkring avgör hur mycket effekt som kan tas ut vid ett och samma tillfälle. Om man vill kunna ta ut mer effekt, utan att behöva betala för att uppgradera huvudsäkringen, kan batteriet användas för att förse anläggningen med effekt innanför säkringen när exempelvis elbilen laddas samtidigt som ugnen används.

Kontakta oss för mer information