Bildkälla: Energimyndigheten

Hur fungerar ett solcellsystem och vad behöver jag?

Solceller omvandlar solens energi till användbar energi. Här går vi igenom systemets olika delar och hur de fungerar tillsammans.

1. Solcellmodul
​Här omvandlas solens strålar till elektricitet (likström DC)

2. Elcentral
Växelströmmen matas in i husets elcentral där den distribueras ut i huset. Produceras mer el än vad du gör av med för stunden matas överskottet till elmätaren (5) och ut på elnätet (6)

3. Elmätare
En elmätare sitter i varje fastighet och behöver ofta bytas ut i samband med installation av solceller, detta då man nu inte bara är konsument utan nu även är producent. Mätarbytet utförs oftast kostnadsfritt av ditt elnätsföretag

4. Växelriktare​
För att kunna använda strömmen i våra fastigheter och i elnäten behöver likströmmen (DC) omvandlas till växelström (AC), detta görs i växelriktaren.

5. Förbrukning i hemmet
Elen som produceras i fastigheten används i första hand där till diverse apparater, belysning eller uppvärmning

6. In- och utmatning av el mellan hus och lokalnät
Anslutning till elnätet för att både kunna köpa in el när man förbrukar mer el än vad man producerar och för att sälja el till nätet när man producerar mer än vad man förbrukar

Tycker du det är krångligt? Vi hjälper dig från start till klart.
Kontakta oss för mer information!